Terminale zorg Rotterdam

Terminale zorg Rotterdam

Terminale zorg is de zorg die geboden wordt in de laatste levensfase. De dood komt dan nadrukkelijk in zicht en er is nog slechts een aantal weken of maanden te leven. De focus bij terminale zorg ligt op waardig sterven, veel minder op waardig leven.

Waar wil je wonen gedurende de laatste fase van je leven?

Tijdens de terminale zorg moet antwoord gegeven worden op een aantal belangrijke vragen. Een van de meest gestelde vragen is waar je wilt wonen gedurende de laatste levensfase. Waar wil je sterven en waar wil je de laatste terminale zorg ontvangen. Uiteraard heeft ook de zorgverlener een mening over die plek en ook zij zullen aangeven wat in hun ogen de beste optie is.

Voor- en tegenstanders van thuis sterven

De meeste mensen willen het liefst thuis sterven, in hun vertrouwde omgeving dus. Terminale zorg kan dan geboden worden door de huisarts en de thuiszorg. Er is echter ook een groep mensen die beslist niet thuis wenst te sterven, ook omdat ze denken dat dit een te zware belasting is voor de direct nabestaanden. Een alternatief is om te sterven in een hospice, instellingen die een zeer huiselijke sfeer hebben.

In een hospice is bezoek altijd welkom

In een hospice komen mensen om te sterven. Er is een eigen kamer beschikbaar en bezoek is 24/7 welkom. De meeste hospices hebben de beschikking over een eigen arts en een team van verpleegkundigen. Er zijn zogenaamde high care hospices die 24 uur per dag de beschikking hebben over medische professionals als het gaat om terminale zorg.

Behandelingen die lijden moeten zien te voorkomen

Sterven in verpleeghuizen met een palliatieve afdeling is ook een optie. Vaak gaat het dan om wat kleinere afdelingen die gespecialiseerde medewerkers in dienst hebben. Veel mensen vinden het vreemd dat niet alle ziekenhuizen standaard terminale zorg bieden of de beschikking hebben over een palliatieve afdeling. Ook de manier waarop mensen willen sterven is belangrijk als het gaat om terminale zorg. Uiteraard zijn er tal van behandelingen beschikbaar die lijden voorkomen. Euthanasie kan dan ook een serieuze optie zijn. Terminale zorg wordt uiteraard geboden door specialisten. Bovendien wordt in met name de palliatieve zorg veel gebruik gemaakt van vrijwilligers en ook mantelzorgers. Het is, hoe moeilijk ook, belangrijk om te praten over de laatste levensfase, ook om zo de terminale zorg die geboden moet worden te kunnen regelen. Alleen zo kun je waardig sterven.

 

Meer informatie vindt u bij Zorgburo Limoncare

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *